Không nên tiết lộ bí mật yêu đương quá sớm

175. Không nên tiết lộ bí mật yêu đương quá sớm

Có những thanh niên đua đòi, sau khi có bạn khác giới thường hay huyênh hoang, đi đâu cũng khoe khoang, nên đã gặp phải hậu quả là”Dục tốc thì bất đạt” làm hỏng cả việc. Từ yêu đương đến lúc kết hôn là cả một quá trình phát triển; có người thì phát triển thuận lợi, cũng có người đã phải nếm mùi thất bại. Nếu tình yêu chưa chín muồi thì tốt nhất là không nên công khai quá sớm, như vậy nếu không thành công thì cũng không bị ảnh hưởng của áp lực và xã hội. Nếu như một bên hoàn toàn thuận tình mà đối phương còn do dự không quyết định, lúc đó nên nói ra sự thực và nhờ dư luận tác động để cho đối phương khỏi rút lui. Có người đã tổng kết kinh nghiệm rằng:”Dự báo thời tiết đã báo là đúng, còn tình yêu mà thông báo thì là ngừng”. Đó chính là khi tình yêu chưa chín muồi mà đã công bố bí mật của tình yêu quá sớm, dẫn đến tâm lý phản ứng của đối phương, kết quả là sự việc ngược lại với nguyện vọng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com