Không nên nằm uống thuốc

344. Không nên nằm uống thuốc

Ngồi dậy để uống thuốc thì có lợi, nằm uống thuốc thì có hại.

Bởi vì ngồi hoặc đứng uống thuốc, dùng 60ml nước để chiêu thuốc, chỉ trong 5 giây những viên thuốc đã có thể trôi vào trong dạ dày. Nằm uống thuốc, bất kỳ dùng bao nhiêu nước để chiêu, chỉ có một nửa số thuốc trôi vào dạ dày, còn một nửa thì bị tan trên đường thực quản. Như vậy không những công năng của thuốc không được phát huy đầy đủ, mà con kích thích thực quản, dẫn đến bệnh viêm thực quản. Ngoài ra, nằm uống thuốc, rất có thể thuốc trôi vào khí quản làm cho bị sặc. Cho nên không nên nằm uống thuốc.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com