Không nên dùng quá liều vitamin B6

350. Không nên dùng quá liều vitamin B6

ỏ nước ngoài đã có bài phóng sự viết về 6 người bệnh bị trúng độc vitamin B6, mỗi ngày dùng 2 - 6 g vitamin B6. Hiện tượng trúng độc là chân tay mất hết cảm giác.

Vitamin B6 tham gia vào việc chuyển hoá prôtêin. Nhưng uống quá nhiều thì lại tổn thương đến thần kinh, sau khi ngừng uống thì có cảm giác vận động khó khăn, phải sau 1 - 2 năm mới phục hồi được, nhưng có người cũng không phục hồi được hoàn toàn. Cho nên không nên uống quá nhiều vitamin B6.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com