Không nên dùng những tấm mút để kê ti-vi

410. Không nên dùng những tấm mút để kê ti-vi

Dùng những tấm mút để kê ti-vi, mục đích là muốn bảo vệ cho ti-vi, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại.

Bởi vì mút làm từ một trong những chất este dầu hoả mà ra. Chất este không màu, dễ cháy, chất này bốc hơi rất mạnh, nếu gặp nóng là dễ bốc cháy. Ngoài ra nó toả nhiệt rất chậm. Các máy thu hình có những lỗ toả nhiệt ở dưới đáy. Nếu kê ti-vi bằng tấm mút thì nhiệt lượng trong ti-vi không toả nhanh được, dễ làm hư hại những linh kiện của ti-vi. Cho nên, không nên dùng đệm mút để kê ti-vi.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com