Không nên dùng dây chun để thắt lưng

78. Không nên dùng dây chun để thắt lưng

Bụng trẻ em to, chưa thể hình thành “Eo” được, cho nên dây lưng không thể giống như dây lưng của người lớn hoặc của thanh niên thắt ở trên hoặc dưới rốn được, mà phải thắt ở vùng giữa ngực dưới và bụng trên. Thời gian lâu dần, phía đáy xương sườn bị dây chun co thắt sẽ trở thành dị hình. Tốt nhất là dùng quần kiểu dây lưng. Cho dù thắt lưng kiểu nào mà dễ dùng và mất ít thì giờ cũng tốt. Vậy nên xin đề nghị với các nhà thiết kế mẫu và các bà mẹ khéo tay hãy vì con em mà động não.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com