Không nên dùng chung cắt móng tay

496. Không nên dùng chung cắt móng tay

Dùng chung cái cắt móng tay là việc thường tình trong cuộc sống, hầu như không có điều gì đáng để bàn luận. Nhưng người sử dụng cắt móng taymà có bệnh nấm thì vi trùng bệnh nấm sẽ bám vào cắt móng tay.

Vì dưới móng tay có nhiều cáu bẩn, có thể là đại bản doanh của vi khuẩn, những nấm kẽ ẩn náu dưới móng tay. Chính cái cắt móng tay này sẽ là môi giới truyền bệnh nấm kẽ cho người khác. Cho nên không nên mượn cái cắt móng tay

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com