Không nên dùng ổn áp cho tủ lạnh

412. Không nên dùng ổn áp cho tủ lạnh

Có một số người vì sợ hỏng tủ lạnh nên đã dùng ổn áp cho tủ lạnh. Trên thực tế như vậy hoàn toàn không cần thiết.

Trừ những trường hợp thật đặc biệt, nói chung động cơ điện trong tủ lạnh không cần ổn áp. Trong hạn định công suất của tủ, hoàn toàn có thể chịu được sự giao động của điện áp, nhất là động cơ điện trong tủ lạnh lại có thiết bị bảo đảm sự quá nhiệt. Nếu lại đặt thêm ổn áp cho tủ lạnh, không những bản thân ổn áp tiêu tốn điện mà lại có thêm một đường dây, gây thêm trở ngại. Đặt thêm ổn áp chỉ là yếu tố tâm lý, chứ không phải để giải quyết mọi vấn đề. Nếu ở một khu vực nào đó mà điện áp quá thấp hoặc quá cao, vượt quá những qui định của nhà nước gây nên những tổn thất, mà người ta gọi là “Sự cố cung cấp điện” mà các văn bản của nhà nước đã qui định thì phải do ngành cung cấp điện chịu trách nhiệm.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com