Không nên cho trẻ thơ nắm áo nhau đi dạo

93. Không nên cho trẻ thơ nắm áo nhau đi dạo

Có một số nhà trẻ mẫu giáo hay tổchức cho trẻ thơ đi dạo chơi tập thể, thường hay tổ chức các em thành hàng, người sau nắm đuôi áo người trước đi sát vào nhau, đối với trẻ nhỏ thì cách làm như vậy thật không có lợi cho việc phát triển lớn lên của các em.

Nên nhớ rằng, khi một em chìa tay ra nắm chặt lấy đuôi áo của em đi trước, sẽ giữ một cự ly cố định giữa hai người, mà cự ly đó lại rất gần, ảnh hưởng đến bước đi, như vậy các em đành phải nghiêng người mà đi, nếu cứ kéo dài, dễ hình hành kiểu đi chân chữ bát, cũng có em phải nhón chân mà đi, như vậy cung ảnh hưởng đến tư thế đi laị đúng đắn của các em. Cho nên để tiện việc quản lý các em, có thể dùng biện pháp căng dây cho các em đi hoặc để cho các em dắt tay nhau xếp hàng đôi đi một cách tự nhiên. Như vậy sẽ không ảnh hưởng xấu đến tư thế đi lại của các em.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com