Không nên cắt những đầu sợi ở bên trong bít tất

471. Không nên cắt những đầu sợi ở bên trong bít tất

Về cơ bản bít tất được dệt bằng máy dệt tròn. ở đầu bít tất, cuối bít tất và ở gót bít tất thường có những đầu sợi thò ra. Chúng ta không nên cắt những đầu sợi này đi.

Do nguyên nhân về mặt công nghệ nên có những đầu sợi thừa ra này. Nếu cắt nó đi, sợi sẽ bị tuột. Nói chung những khoảng thừa này nên là 2-3mm. Nếu dài quá thì khi đi bít tất sẽ vướng vào ngón chân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com