Không nên đeo đồng hồ điện tử khi chiếu hoặc chụp x quang

462. Không nên đeo đồng hồ điện tử khi chiếu hoặc chụp x quang

Đi chiếu điện hoăc chụp điện mà đeo đồng hồ điện tử thì đồng hồ điện tử sẽ bị hỏng hoặc bị chết. Bởi vì bên trong đồng hồ điện tử có lắp một bảng đường điện. Do tác dụng của bức xạ rất mạnh có thể làm cho đồng hồ bị tạm ngừng hoặc chết hẳn. Cho nên bệnh nhân khi đi chiếu điện hoặc chụp điện thì nên tháo đồng hồ điện tử ở tay ra. Người điều khiển máy chiếu chụp X quang cũng không nên đeo đồng hồ điện tử để đề phòng bị hỏng.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com