Không nên đố kỵ trong giao tiếp

190. Không nên đố kỵ trong giao tiếp

Những người có tính đố kỵ thường hay phạm “Bệnh ghen”. Họ không muốn có bất kỳ người nào hơn mình, cũng không muốn người khác hơn mình về bất kỳ phương diện nào. Người có tính đố kỵ nhất định sẽ thất bại trong giao tiếp.

Trong giao tiếp, người có tính đố kỵ, đối với người khác thường hay gây khó dễ, yêu cầu quá cao và hay rèm pha. Đã không nghiêm khắc với mình, lại không rộng lượng với người, nên rất khó có quan hệ giao tiếp thân thiện và chặt chẽ với người khác được. Cho nên trong giao tiếp không nên đố kỵ. Chỉ có tăng cường học tập và tu dưỡng phẩm đức tư tưởng, không ngừng cởi mở tấm lòng, xác lập quan niệm nhân sinh thiện chí với mọi người.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com