Không nên đọc sách báo trên xe ô-tô

489. Không nên đọc sách báo trên xe ô-tô

Ngồi trên ô-tô mà xem sách báo rất có hại cho mắt.

Bởi vì thiết bị chiếu sáng trên ô-tô kém, xe chạy nên luôn luôn lúc lắc, rất khó giữ được cự ly ổn định giữa mắt và sách báo (cự ly giữa mắt và tờ báo phải là 30-35cm). Như vậy dễ căng thẳng quá mức, sinh ra mệt nhọc. Trẻ em và thanh thiếu niên đọc sách báo trên xe ô tô càng có hại hơn, bởi vì hệ thống thị giác của họ chưa được phát triển hoàn toàn. Cho nên không nên đọc sách báo trên xe ô-tô.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com