Kỹ thuật gieo trồng cho ruộng sản xuất giống

Kỹ thuật gieo trồng áp dụng cho ruộng sản xuất giống

1. Đất làm giống

Chọn ruộng có độ phì khá, bằng phẳng, chủ động nước, sạch cỏ dại và sâu bệnh. Làm đất kỹ. Lên luống rộng 1,2- 1,4 m, mặt luống phẳng và không đọng nước.

2. Thời vụ

Gieo cấy vào khung thời vụ tốt nhất của vùng sản xuất giống

3. Chuẩn bị hạt giống

Hạt giống phải thuần, đúng giống, đồng nhất về kích cỡ, không bị lẫn những hạt giống khác, hạt cỏ và tạp chất, không có hạt lem, lép và không mang mầm bệnh nguy hiểm, không bị côn trùng phá hoại (sâu mọt), không bị dị dạng. Tỉ lệ nảy mầm cao.

4. Ngâm ủ hạt giống

Hạt giống được ngâm trong nước sạch và ấm cho đến khi no nước. Ủ ở nhiệt độ 28- 300 C.

5. Kỹ thuật làm mạ

Làm mạ dược

 • Phân bón (cho 1ha mạ): 10 tấn phân hưu cơ hoai mục, 30 kg N,40 kg P2O5 và 40 kg K2O (tương ứng 60 kg ure, 200 kg supelân và 80 kg Kaliclorua).
 • Cách bón: Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và Lân, 50% đạm và 50% Kali. Bón thúc số đạm và kali còn lại từ 1 đến 2 lần tuỳ theo tuổi mạ, đồng thời kết thúc trước khi nhổ cấy 5- 7ngày.
 • Gieo và chăm sóc: Gieo 30- 50g mộng/ m2, gieo đều và chìm mộng. Sau gieo 3 ngày có thể phun thuốc trừ cỏ dại, phủ nilon để chống rét cho mạ.

Làm mạ nền

 • Đất bột và phân bón được trộn theo tỷ lệ: 1m3 đất bột + 20kg phân hữu cơ hoai mục + 0,25 kg ure + 4kg supelân + 0,25 kg Kali.
 • Làm luống: rộng 1- 1,2m, cao 5-7 cm tại nơi có ánh sáng và thoát nước.
 • Gieo: 400- 500g mộng/ m2
 • Chăm sóc: thường xuyên tưới nước và giữ ẩm, che nilon khi nhiệt độ thấp.

6. Kỹ thuật cấy và chăm sóc

Tuổi mạ

Đối với mạ dược:

 • Nhóm cực ngắn: 3,0- 3,5 lá
 • Nhóm ngắn ngày: 4- 4,5 lá
 • Nhóm trung ngày: 5,0- 6,0 lá
 • Nhóm dài ngày: 6- 7 lá
 • Đối với mạ nền: 2,5- 3 lá

Kỹ thuật cấy: cấy 1 dảnh, nông tay, thẳng hàng và theo băng.

Mật độ cấy

Đối với ruộng sản xuất hạt giống siêu nguyên chủng (cây/ m2):

 • Nhóm cực ngắn: 45- 50
 • Nhóm ngắn ngày: 45- 50
 • Nhóm trung ngày: 40- 45
 • Nhóm dài ngày: 35- 40

Đối với ruộng sản xuất hạt giống nguyên chủng (cây/ m2):

 • Nhóm cực ngắn: 60- 70
 • Nhóm ngắn ngày: 60- 70
 • Nhóm trung ngày: 50- 60
 • Nhóm dài ngày: 40- 50
 • Phân bón ruộng lúa cấy:

Lượng phân bón cho 1ha: 10tấn phân hữu cơ, 100 kg N, 60 kg P2O5 và 60 kg K2O (tương ứng 200 kg ure, 300 kg supelân và 120 kg Kaliclorua). Có thể thay thế bằng các loại phân tổng hợp hoặc vi sinh song phải đủ về liều lượng.

Cách bón

 • Bón lót toàn bộ phân hữu cơ và lân trước khi bừa lần cuối, 50% đạm và 30% kali trước khi cấy.
 • Thúc đợt 1: 30% đạm và 40% kali khi lúa bén rễ hồi xanh
 • Thúc đợt 2: 20% đạm và 30% kali khi lúa phân hoá đòng (cứt gián)
 • Chăm sóc cho ruộng lúa phát triển tốt, phòng trừ sâu bệnh kịp thời.

7. Khử lẫn

Tiến hành khử lẫn ngay từ đầu vụ và sau khi trổ để bảo đảm độ thuần, nhổ bỏ những cây cao, cắt những bông lúa khác so với quần thể như lúa cỏ, lúa von, lúa khác giống.

8. Thu hoạch và cất giữ

 • Những ruộng lúa giống bị bệnh không nên thu hoạch để làm giống cho vụ sau
 • Chuẩn bị công cụ suốt sạch không còn lẫn tạp giống khác, kể cả bao bì đựng lúa giống.
 • Chuẩn bị sân phơi riêng, không phơi gần những giống khác.
 • Sau khi phơi khô, làm sạch đảm bảo ẩm độ hạt còn 14%, đây là ẩm độ cất giữ tốt nhất.
 • Cất giữ nơi thoáng mát, tránh mưa nắng, ẩm mốc, ngăn ngừa sâu mọt kịp thời. Nếu lượng giống ít (hộ nông dân) có thể cất trữ hạt giống trong thùng tôn, chum vại, hoặc trong bao yếm khí thì thời gian trữ có thể được 4-6 tháng.

Nguồn

 • Viện Khoa học Nông nghiệp Việt Nam