Kể chuyện về kim loại

Kể chuyện về kim loại

Tác giả của cuốn sách này là X.I. Venetxki. Qua mỗi chương, với vô số các mẩu chuyện lý thú, và gần gũi với thực tế, tác giả kể cho chúng ta nghe bằng cách nào người ta tìm ra các kim loại, đã kỳ công tinh chế chúng ra sao, con đường mà mỗi kim loại xâm nhập vào đời sống, sự đổi ngôi của chúng, cũng như những đặc tính hữu ích và mới mẻ của chúng dưới vỏ ngoài của các hiện tượng kỳ lạ, huyền bí.

Kipkis.com-Ke-chuyen-ve-kim-loai.jpg

MỤC LỤC

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Kể chuyện về kim loại
  • Tác giả: X.I. Venetxki
  • Nhà Xuất Bản Khoa Học và Kỹ Thuật, 1989