Kết bạn không nên lấy tiền tài làm cơ sở

193. Kết bạn không nên lấy tiền tài làm cơ sở

Trong cuộc giao tiếp muôn màu muôn vẻ của cuộc sống thường ngày, hầu như hoặc nhiều hoặc ít đều có mùi vị của kim tiền. Nếu lấy kim tiền làm cơ sở của việc kết bạn thì tình bạn xây dựng trên cơ sở ấy chắc chắn không được bền vững, cũng không được lâu dài.

Do lòng tham lam phát triển, dễ làm tổn hại đến lợi ích của người khác, dễ vong ân bội nghĩa, bán rẻ nhân cách, dẫn đến đánh mất cả linh hồn, tình cảm, xa rời tình bạn chân chính ban đầu. Cho nên kết bạn không nên dựa trên cơ sở tiền tài, mà nênỡây dựng trên cơ sở tôn trọng, tin tưởng lẫn nhau mới là tình bạn chân chính.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com