Kế ám thị

Kế 34: Kế ám thị

Làm thế nào dùng lời nói khéo léo khiên cho đôi phương hứng

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 36 kế nhân hòa
  • Tác giả: Duy Nghiên - Duy Hinh
  • Nguyên tác: Hòa sự
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!