Ký hiệu trong đơn thuốc

348. Ký hiệu trong đơn thuốc

Bác sĩ và dược sĩ (ở Mỹ) thường dùng những ký hiệu riêng trong đơn thuốc. Đó là những chữ la-tinh viết tắt, có ý nghĩa như sau: ad.lib = dùng không hạn chế a.b = trước bữa ăn pc = sau bữa ăn bid = mỗi ngày 2 lần caps = ở dạng viên gtt = giọt h.s = khi đi ngủ p.o = thuốc uống p.r.n = dùng theo nhu cầu q.4.h = 4 giờ 1 lần q.i.h = 4 lần 1 ngày q.d = hàng ngày q.d = cách ngày t.i.d = 3 lần mỗi ngày

Ut.dict;UD = như chỉ dẫn

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 365 lời khuyên về sức khoẻ
  • Tác giả: Viện thông tin Y học Trung ương
  • Nguồn: TVE và ASEC-Jak
"Like" us to know more!