Jupiter - Sao Mộc

Jupiter - Sao Mộc

Jupiter is the fifth planet from the Sun and, by far, the largest. Jupiter is more than twice as massive as all the other planets combined. Jupiter is the fourth brightest object in the sky.

Sao Mộc là hành tinh thứ năm tính từ mặt trời và cũng là hành tinh lớn nhất. Sao Mộc lớn gấp hai lần so với tất cả các hành tinh khác cộng lại. Sao Mộc là hành tinh sáng thứ tư trên bầu trời.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-18.jpg

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!