Hy vọng và kết quả tỷ lệ thuận với nhau

Hy vọng và kết quả tỷ lệ thuận với nhau

Nội tâm của con người có một sức mạnh vô hạn. Khi một người tràn đầy hy vọng, phát huy hết khả năng của mình thì cuộc sống của anh ta sẽ tỏa sáng tới mức đáng ngạc nhiên, những việc không thể cũng sẽ lần lượt biến thành có thể.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!