Horus là ai?

Horus là ai?

11. Who was Horus?

Horus was the falcon headed god of Egypt. He was the son of Osiris and Isis, the divine child. His name means "he who is above" and "he who is distant".

Horus is depicted as a falcon wearing a crown with a cobra or the double crown of Egypt.

He has become one of the most commonly used symbol of Egypt seen on the Egyptian airplanes, hotels and restaurants throughout the land.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-cac-nen-van-minh-9.jpg

Horus là ai?

Horus là một vị thần đầu chim ưng của Ai Cập. Ông là con của Osiris và Isis, một vị thần nhi. Tên của ông có nghĩa là “Đấng ở trên cao” và “Đấng ở xa”.

Horus được mô tả là một con chim ưng đội vương miện với một con rắn hổ mang hoặc một vương miện kép của Ai Cập.

Ông đã trở thành một trong những biểu tượng được sử dụng phổ biến nhất của Ai Cập được nhìn thấy trên các máy bay của người Ai Cập, các khách sạn, nhà hàng trên toàn đất nước.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về các nền văn minh
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!