Hoat động xã hội của người già không nên chỉ “đóng khung” trong giới người già

264. Hoat động xã hội của người già không nên chỉ “đóng khung” trong giới người già

Người già nên tham gia một cách thích đáng vào một số hoạt động của thanh niên thì tinh thần sẽ được phấn chấn, tăng thêm hứng thú cho bản thân, rất có lợi cho tâm hồn và thể lực. Song người già tham gia những hoạt động xã giao thì không nên chỉ khoanh tròn trong giới những người già mà thôi.

Bởi vì chỉ đi lại với những người đồng tuổi với mình, mà thiếu mất “Vong niên giao” thì sẽ khiến cho tầm nhìn của mình không có được những khai thác mới, tinh thần không cảm thụ được những hứng thú mới nên không có được tác dụng tích cực. Nói về mặt khác thì thanh thiếu niên không được người già giáo dục cho những truyền thống cần có, không được giáo dục về nhân sinh quan, cũng không có lợi cho việc phát triển sức khoẻ của thanh thiếu niên. Cho nên hoạt động xã hội cuả người già không nên chỉ “đóng khung” trong giới người già.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: 500 điều cấm kỵ trong cuộc sống hiện đại
  • Tác giả: Hoàng Bắc
  • Nhà xuất bản: Thanh Niên (1999)
  • Thực hiện ebook: quocvu2k (06/04/2007)
  • Nguồn: thuvien-ebook.com