Hoạt động để ghi điểm trên MIE

Huy hiệu là một cách tuyệt vời để tìm các nhà giáo dục nhiều kinh nghiệm trong cộng đồng và chia sẻ chuyên môn của bạn với các nhà giáo dục trên toàn cầu. Bạn có thể tích điểm cho các khóa học và cho một số hoạt động khác. Hãy tìm hiểu cách để nhận được điểm và xem các huy hiệu bên dưới.

Hoàn thành

Trang cá nhân 200
Thêm một Sway vào trang cá nhân 50
Các Khóa học Giới thiệu-Sway, OneNote, Office Mix, Windows 10 500
Các khóa học về Học viện Giảng viên 3,000
Lộ trình Học tập của khóa học Thiết kế Học tập trong thế kỷ 21 7,500
Lộ trình Học tập của khóa học Giảng dạy với Công nghệ Thông tin 7,501
Các khóa học và lộ trình học tập khác 500 - 7,501

Tham gia

Dặm Skype đã thực hiện 40/200 miles
Nhận huy hiệu giảng dạy 201
Nhận huy hiệu Người học Toàn Cầu Skype 501
Nhận huy hiệu Nhà thám hiểm Skype 501
Nhận huy hiệu Nhà tổ chức Skype 501
Nhận huy hiệu Nhà tổ chức Chuyến đị Thực địa Ảo 501

Chia sẻ

Nội dung được bầu chọn thuận – số điểm được trao tặng cho nhà tạo nội dung 10/đánh giá
Nội dung được thêm vào danh sách yêu thích – số điểm được trao tặng cho nhà tạo nội dung 10/đánh giá
Chia sẻ trên Facebook 3/bài đăng trên Facebook
Chia sẻ trên Facebook – số điểm được trao tặng cho nhà tạo nội dung 10/bài đăng trên Facebook
Chia sẻ trên Twitter 3/bài đăng trên Tweet
Chia sẻ trên Twitter – số điểm được trao tặng cho nhà tạo nội dung 10/Tweet

Nguồn

Xem thêm

Có thể bạn muốn xem

"Like" us to know more!