Hoàng liên và lê chữa mắt đỏ

639. Hoàng liên và lê chữa mắt đỏ

Ta lấy 1 quả lê, ép lấy nước, trộng đều với 15g hoàng liên, lọc bỏ bã, lấy nước làm thuốc nhỏ mắt cũng có tác dụng chữa đau mắt đỏ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!