Hoàng kim qui tắc để thắng ưu tư/Tóm tắt

Hoàng kim qui tắc để thắng ưu tư/Tóm tắt

Làm sao khỏi buồn bực về những lời chỉ trích

 • Quy tắc 1: Lời chỉ trích bất công thường là những lời khen che đậy. Nó cũng có nghĩa rằng bạn đã làm cho người ghen tị. Nên nhớ không ai thèm đá đồ chó chết cả.
 • Quy tắc 2: Hết sức lo tận thiện, rồi giương cây dù cũ của bạn lên, mặc cho trận mưa chỉ trích chảy xuống sau lưng bạn.
 • Quy tắc 3: Ghi hết những lỗi lầm điên khùng của mình và tự chỉ trích. Đã không hy vọng là một người hoàn toàn thì nên noi gương E. H. Little mà xin người khác chỉ trích ta một cách ngay thẳng, có ích, ngõ hầu ta được dịp tu thân.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Tác phẩm: Quẳng gánh lo đi và vui sống
 • Nguyên tác: How to stop worrying and start living
 • Tác giả: Dale Carnegie
 • Người dịch: Nguyễn Hiến Lê
 • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin, 2001
 • Đánh máy: Goldfish (TVE)
 • Tạo eBook: QuocSan (Ngày hoàn thành: 26/10/‘10; Tạo lại: 01/01/‘16.)
 • Nguồn: TVE-4U
"Like" us to know more!