Hoàng đế là "lão đầu tử"

Hoàng đế là "lão đầu tử" (cách xưng hô đối với người già: ông già)

Đại thần triều Thanh Kỷ Hiểu Lam học vấn uyên thâm, tư duy nhanh nhạy, trí tuệ hài hước, rất được hoàng đế Càn Long sủng ái. Một lần, Kỷ Hiểu Lam đang gọi hoàng đế Càn Long là "lão đầu tử" thì bị Càn Long nghe thấy. Hoàng đế rất tức giận, ngay lập tức trách mắng Kỷ Hiểu Lam "Sao nhà ngươi lại gọi trẫm là 'lão đầu tử'? Nếu giải thích có lý thì toàn mạng, ngược lại thì mất mạng."

Nếu là người khác thì đã sớm hồn bay phách lạc, nhưng Kỷ Hiểu Lam trong cái khó ló cái khôn, lập tức đáp: "Hoàng thượng được tung hô 'vạn tuế' chẳng phải là 'lão' ư? Hoàng thượng đứng đầu trăm họ, chẳng phải là 'đầu' sao? Hoàng thượng là con trời (thiên tử), chẳng phải là 'tử' ư?"

Hoàng thượng nghe xong, cảm thấy rất có lý, cũng chuyển giận làm vui.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tên sách: Xử thế trí tuệ toàn thư - Thuật nói chuyện
  • Chủ biên: Diệc Quân
  • Nhà xuất bản: Văn Hóa Thông Tin, 2005
  • Nguồn: vnthuquan.net, TVE
"Like" us to know more!