Hijiri và hoạt động cải cách Phật giáo

Hijiri và hoạt động cải cách Phật giáo

Phật giáo thời Viện chính đã đạt đến đỉnh cao của sự phức hợp giữa các tôn giáo và cũng là sự kết thành của nhiều nghi lễ. Tuy nhiên, vào thời kỳ này đã hình thành một nền Phật giáo giản lược, nhưng lại có tính thực tiễn cao từ một nền Phật giáo quá phiền phức và không thực dụng trước đây. Có thể thấy đây chính là đặc trưng của Phật giáo Kamakura. Điều này có lẽ là do đời sống của người dân thường đã được nâng lên ở một mức độ nhất định, hơn nữa hoạt động buôn bán cũng phát triển, nên người ta mưu cầu tôn giáo nhiều hơn. Thời Kamakura là thời mà về tổng thể giới Phật giáo hoạt động mạnh mẽ và có nhiều khởi sắc mới. Bởi vậy, chúng ta cần phải nhìn nhận đây là một thời kỳ mà trong tổng thể giới Phật giáo xuất hiện nhiều xu hướng cải cách và thử nghiệm mới mang tính thực tiễn thì sẽ thích đáng hơn là chia thành Phật giáo mới - Phật giáo cũ hay Phật giáo Hiển Mật và Dị đoan (Itan). Vào thời đại này, do sức mạnh của sự quy thuộc vào các giáo đoàn đã hình thành trước đó, nên xảy ra hiện tượng thực hiện cải cách trong khuôn khổ giáo đoàn vốn có hoặc vượt ra khỏi khuôn khổ đó. Tuy nhiên chúng ta không thể tách biệt hai hiện tượng này đơn thuần dựa trên sự tách biệt của hai trào lưu Phật giáo cũ và mới.

Nền tảng tạo nên những cải cách trong giới Phật giáo thời Kamakura là hoạt động của những nhà sư theo một hình thức mới mà người ta gọi là Hijiri (Thánh). Hijiri là nhà sư lấy trung tâm hoạt động là các chùa nhỏ hoặc những nơi xa dời những trung tâm Phật giáo chính để tu hành và truyền giáo một cách tự do, không lệ thuộc vào truyền thống, nên nhà sư Kūya (Không Dã, 903-972) đã ca tụng là “Những thánh nhân ở chốn kẻ chợ” (Ichi no Hijiri) và qua đó chúng ta có thể thấy hình thái của Hijiri khi mới xuất hiện. Gần đây người ta coi đặc trưng của Phật giáo mới thời Kamakura là Phật giáo của những Độn thế tăng (Tonse-sō, tức những người tu hành trốn khỏi xã hội trần tục - ND). Nói một cách đơn giản, Độn thế tăng là những nhà sư dân gian bao gồm cả Hijiri, khác hẳn với những Quan tăng (Kansō) là những người được quốc gia công nhận và chi trả lương bổng. Chính sự gia tăng của những nhà sư hoạt động tự do dưới hình thức như vậy đã làm cho Phật giáo thời Kamakura trở nên sôi động.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lịch sử tôn giáo Nhật Bản
  • Tác giả: Sueki Fumihiko
  • Bản quyền tiếng Việt: Công ty sách Alpha
  • Biên tập viên: Đào Quế Anh (Alpha Books)
  • Nguồn: caphebuoitoi
"Like" us to know more!