Hiệu ứng của gió là gì và tại sao nó xảy ra?

Hiệu ứng của gió là gì và tại sao nó xảy ra?

23. What is wind's effect and why it happens?

When the air, instead of moving straight into the cyclone, circles around it in a spiral, this is called the wind's effect. It happens because the spinning of the Earth always pushes winds to one side.

Hiệu ứng của gió là gì và tại sao nó xảy ra?

Khi không khí, thay vì chuyển động thẳng thành các cơn lốc, lại chuyển động quanh nó theo hình xoắc ốc, điều này gọi là hiệu ứng của gió. Nó xảy ra bởi vì sự quay tròn của trái đất luôn luôn đẩy gió theo một chiều.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!