Hiệu ứng Coriolis là gì?

Hiệu ứng Coriolis là gì?

51. What is Coriolis effect?

As the air moves, the spinning of the Earth causes it to be deflected into fast spirals. This deflection is known as the Coriolis effect.

Hiệu ứng Coriolis là gì?

Khi không khí di chuyển, sự quay của trái đất làm cho nó bị chệch hướng tạo thành các đường xoắn ốc nhanh. Sự chệch hướng này được gọi là hiệu ứng Coriolis.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!