Hiểu ý của cấp trên

Hiểu ý của cấp trên

Nếu chỉ hiểu những lời cấp trên nói theo ý tứ bên ngoài thì không thể nào hiểu được ý thật của anh ta bởi có thể trong lời nói của cấp trên còn hàm chứa một sự ám chỉ nào đó.

Cấp trên nói: “Lạnh quá!”, câu nói này chưa chắc đã là nói với bạn trạng thái thời tiết, có thể là ý nhờ bạn “bật lò sưởi lên”.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!