Ham muốn đấu tranh mạnh mẽ

Ham muốn đấu tranh mạnh mẽ

Khi con người ta bị bức bách, thì sẽ nảy sinh sức mạnh không ngờ, sẽ gắng sức vật lộn để thoát ra khỏi nguy hiểm, sẽ trào dâng một lòng nhiệt tình không nhận thua. Đối với những người bình thường, ý chí chiến đấu này đôi khi có thể làm nảy sinh hiện tượng giống như là kỳ tích vậy. Xét từ góc độ năng lực tiềm tàng, đây không phải là kỳ tích, mà là tất yếu. Một số người trước đây bị coi là không làm được việc gì cả, bỗng nhiên họ làm một việc rất xuất sắc, chính là vì nguyên nhân này. Bất kể là cửa ải khó khăn nào, chỉ cần có lòng nhiệt tình và có ham muốn, thì sẽ có thể đột phá được.

Đời người là như vậy, có rất nhiều cơ hội khiến cho mình bay cao. Những cơ hội này phần lớn đều xuất hiện khi mình ở vào trong nghịch cảnh. Nếu như dũng cảm đặt mình vào trong nghịch cảnh, đốt cháy lòng nhiệt tình và ham muốn thì sẽ sản sinh ra sức mạnh, từ đó nảy sinh những kết quả không ngờ.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 101 kinh nghiệm thành đạt trong cuộc sống
  • Tác giả: Hoàng Thanh
  • Nhà xuất bản Văn hóa - Thông tin
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!