Hai loại sao lùn là gì?

Hai loại sao lùn là gì?

86. What are the two kinds of dwarfs?

The two kinds of dwarfs are white dwarfs, which are burned out stars. The other ones are the brown dwarfs, which never accumulate enough mass to start burning hydrogen.

Hai loại sao lùn là gì?

Hai loại sao lùn là các sao lùn màu trắng được đốt cháy hoàn toàn. Sao kia là các sao lùn màu nâu, là sao vốn không bao giờ tích lũy đủ khối lượng để bắt đầu đốt khí hydro.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!