Hai lý do cho mực nước biển tăng lên là gì?

Hai lý do cho mực nước biển tăng lên là gì?

63. What are the two reasons for the rising level of sea?

The two reasons for the rising level of sea are:

Firstly, as the oceans heat up, the water expands. The sea level rises because the water is taking up more space.

Secondly, the higher temperature may cause glacier and ice caps to melt. This will again make the water level rise in the sea.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khi-hau-va-thoi-tiet-31.png

Hai lý do cho mực nước biển tăng lên là gì?

Hai lý do cho việc gia tăng mực nước biển tăng lên là:

Đầu tiên, khi các đại dương nóng lên, nước nở ra. Mực nước biển tăng lên bởi vì nước chiếm nhiều khoảng không hơn.

Thứ hai, nhiệt độ cao hơn có thể làm tan chảy sông băng và các chỏm băng ở miền địa cực. Nguyên nhân này cũng làm tăng mực nước biển.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!