Hai cách bảo quản sữa

105. Hai cách bảo quản sữa

- Mùa hè sữa thường hay dễ bị hỏng. Nếu ta cho vào sữa một ít muối, như vậy sẽ kéo dài được thời gian bảo quản sữa.

- Cho một ít đương cát vào sữa đun sôi cũng là một cách để bảo quản sữa được lâu hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 800 mẹo vặt trong cuộc sống hàng ngày
  • Tác giả: Ngô Bích Thuận
  • Nhà xuất bản Thanh niên
"Like" us to know more!