Hộp đen là gì?

Hộp đen là gì?

26. What is a black box?

Black box is an instrument, which is very useful in aeroplanes. We usually read and hear about black box when an aeroplane meets with an accident.

Actually, the planes are provided with two important instruments known as Digital Flight Data Recorder and Cockpit Voice Recorder. These instruments are enclosed in steel box referred to as the black box. These boxes are made of insulating material that can withstand a temperature of 10000C upto half an hour and are shockproof. One of these is placed in the rear of the plane while one is placed in the cockpit.

Flight Data Recorder records the temperature of the plane, its speed, sound of engine, wind velocity, etc. The tape used for recording is made of stainless steel and is not affected by sea water. The Cockpit Voice Recorder records the conversation among the new members. It also records the sound of explosion in case of an accident. Both these recorders are very useful in providing clues to ascertain the cause of the accident.

Hộp đen là gì?

Hộp đen là một dụng cụ rất hữu ích trong các máy bay. Chúng ta thường đọc và nghe về hộp đen khi một máy bay gặp tai nạn.

Thông thường các máy bay được cung cấp hai dụng cụ quan trọng được gọi là bộ ghi dữ liệu chuyến bay kỹ thuật số và bộ ghi âm thanh buồng lái. Các dụng cụ này được đặt trong một hộp thép được gọi là hộp đen. Các hộp này được tạo ra bằng chất liệu cách điện vốn có thể chịu đựng được một nhiệt độ là 10000C trong khoảng một giờ và có khả năng chịu được sự va đập. Một trong hai dụng cụ này được đặt ở phần phía sau của máy bay trong khi dụng cụ còn lại thì được đặt trong buồng lái.

Bộ ghi dữ liệu chuyến bay ghi lại nhiệt độ của máy bay, tốc độ của nó, âm thanh của động cơ, vận tốc gió, v.v. Băng được dùng để ghi lại được làm bằng thép không gỉ, và không bị ảnh hưởng bởi nước biển. Bộ ghi giọng nói buồng lái thì ghi lại cuộc đàm thoại giữa các thành viên mới. Nó cũng ghi lại âm thanh của vụ nổ trong trường hợp máy bay gặp tai nạn. Cả hai bộ ghi này đều rất hữu ích trong việc cung cấp các mấu chốt để xác minh nguyên nhân của vụ tai nạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khoa học và công nghệ
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!