Học sinh dự ứng

Ngày nay, học sinh phải có tính dự ứng trong việc học của mình để phát triển trong thời đại Cách mạng công nghiệp thứ tư. Học sinh dự ứng là người quyết đoán, người làm cho mọi thứ xảy ra thay vì chờ đợi mọi thứ xảy ra. Học sinh dự ứng nhận trách nhiệm về giáo dục của họ bằng việc đầu tư nỗ lực và thời gian của họ vào việc học theo cách của họ thay vì bị người khác bảo.

Để có tính dự ứng, học sinh cần dự lớp đều đặn, tham gia vào thảo luận, ghi chép, hỏi câu hỏi và làm đều các phân công bài làm của môn học. Đôi khi nếu họ không thể tìm được điều họ cần trong lớp truyền thống, họ phải chủ động tìm cách học khác bằng việc nghiên cứu các môn học khác như Các môn học trực tuyến mở cho đại chúng (MOOCs).

Image: Internet

Hiện thời, có nhiều môn học trực tuyến mà học sinh có thể xem xét:

  1. Học viện về học trực tuyến nguyên thuỷ, với các bài học video từng bước một trong nhiều môn học, kể cả lập trình, là Khan Academy. Đây là trạm tốt cho các thầy cô giáo, phụ huynh và trẻ em: https://www.khanacademy.org/
  2. Một trong những học viện phổ biến nhất dạy viết mã là CodeAcademy. Bạn có thể học mọi thứ từ HTML & CSS, Java, JavaScript, jQuery, PHP, Python, và Ruby: https://www.codecademy.com/
  3. Coursera là công ti công nghệ giáo dục đã cung cấp hàng nghìn môn học. Có nhiều môn học lập trình nhập môn về học máy, trí tuệ nhân tạo mà bạn có thể học mà không phải trả tiền. Nếu bạn muốn nhận được chứng chỉ, bạn có thể phải trả một phí nhỏ. https://www.coursera.org/
  4. EdX là học viện học trực tuyến hàng đầu được thành lập bởi Harvard University và MIT nhưng ngày nay nó bao gồm nhiều đại học khác nữa. Một số trong những môn học tốt nhất mà tôi đã thấy là ở đây: https://www.edx.org/
  5. Udemy là học viện học trực tuyến với nhiều môn học mà bạn không phải trả tiền nhưng một số môn cũng có yêu cầu trả tiền nào đó: https://www.udemy.com/

English version

Full article: Proactive students

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Lời khuyên cho sinh viên
  • Biên tập: Kipkis.com
  • Nguồn: Blog của giáo sư John Vu, Carnegie Mellon University.
"Like" us to know more!