Học để kiếm gạo

Học để kiếm gạo

(Phan Bội Châu, Lời hỏi các bạn thanh niên, 1928)

Đi học để kiếm gạo[1], tệ hại lớn lắm. Vì cốt kiếm gạo thời cái mục đích đã dở; hoặc nhân vì mục đích đó mà sinh ra hay giả dối, hay tham lợi riêng; cốt đư­ợc gạo thời thôi, đạo đức mà chi, hợp quần mà chi, ái quốc mà chi, trăm việc hỏng trớt.

Chú thích

  1. hiểu theo nghĩa rộng: chỉ cốt sinh lợi, có tiền

Nguồn

  • Người xưa cảnh tỉnh: "Thói hư tật xấu của người Việt" - Blog Vương Trí Nhàn
  • Chuyên mục "Người xưa cảnh tỉnh" trên báo Thể thao văn hóa, 2005-2007