Hệ mặt trời của chúng ta ở đâu trong dãy Ngân hà?

Hệ mặt trời của chúng ta ở đâu trong dãy Ngân hà?

9. Where is our solar system placed in the Milky Way?

The solar system is placed away in a corner of the Milky way at a distance of about 33,000 light years from the centre of the Galaxy.

Hệ mặt trời của chúng ta ở đâu trong dãy Ngân hà?

Hệ mặt trời nằm cách xa dãy Ngân hà theo khoảng cách chừng 33.000 năm ánh sáng, tính từ tâm của dãy Ngân hà.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!