Hệ mặt trời được tạo ra như thế nào?

Hệ mặt trời được tạo ra như thế nào?

8. How was the solar system created?

The solar system was created when a rotating cloud of gas and dust in space started to coalesce. They were pulled together and towards the center of the gas/dust cloud by their gravitational attraction. The gas and dust at the center collapsed to form the central star of the solar system.

Kipkis.com-Nhung-dieu-ban-nen-biet-ve-khong-gian-5.jpg

Hệ mặt trời được tạo ra như thế nào?

Hệ mặt trời được tạo ra khi một đám mây khí và bụi quay tròn trong không gian bắt đầu liên kết lại. Chúng bị kéo lại gần nhau và hướng vào tâm của đám mây khí/bụi bởi lực hấp dẫn của chúng. Khí và bụi ở tâm thu nhỏ lại để hình thành nên ngôi sao trung tâm hệ mặt trời.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về không gian
  • Tác giả: Trịnh Thanh Toản và Tạ Văn Hùng
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!