Hướng dẫn làm ebooks chm/Tạo mới một từ khóa

TẠO MỚI MỘT TỪ KHÓA

Từ thẻ Index, nhấn nút Insert a keyword để thêm một từ khóa vào danh sách các từ khóa của chỉ mục.

Trong hộp thoại tạo mới từ khóa, nhập từ khóa và nhấn nút Add để chọn trang HTML chứa nội dung cần liên kết đến

Kipkis.com-KEWORD NEW.gif

Trong hộp thoại để chọn trang HTML, nhấn nút Browse và chỉ đến trang HTML mà bạn muốn liên kết khi gõ từ khóa đó trong mục Index của ebook. Lưu ý: trang HTML này phải được lưu trong thư mục dành riêng cho ebook của bạn, nếu không khi bạn chép file.chm sau khi dịch xong đến một nơi khác nó sẽ không có nội dung khi bạn gõ từ khóa trên. Đây là điểm bạn cần phải lưu ý nhất trong khi làm file.chm.

Kipkis.com-KEYWORD ADD.gif

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn