Hướng dẫn làm ebooks chm/Tạo mới một mục lục

TẠO MỚI MỘT MỤC LỤC

Tùy theo vị trí, nội dung của trang tài liệu bạn muốn liên kết, bạn có thể tạo một mục lục là một chủ đề chính hoặc là một trang tài liệu thông thường.

Ví dụ dưới đây mô tả việc tạo mục lục cho chính ebook này. Trước tiên ta tạo một mục lục là chủ đề chính là Chuẩn bị.

Kipkis.com-HEADING NEW.gif

Trong thẻ content bạn nhấn nút Insert a heading' Kipkis.com-CONTENT HEADING.gifhoặc Insert a page Kipkis.com-CONTENT PAGE.gif. Nhập tên mục lục, nhấn nút Add - xuất hiện hộp thoại yêu cầu bạn chỉ đến trang HTML chứa nội dung của phần Chuẩn bị.

Kipkis.com-HEADING ADD.gif

Lưu ý! Trang HTML mà bạn chỉ đến chứa phần nội dung Chuẩn bị phải lưu trong thư mục dành riêng cho việc tạo ebook của bạn. Nếu trang HTML này đặt ở nơi khác thì khi bạn tạo xong.chm và chép đến nơi khác, kích vào mục lục vừa tạo sẽ không hiện lên nội dung bên trong mà thay vào đó là một trang báo lỗi giống như báo lỗi của Interent Explorer khi bạn không kết nối được với Internet vậy.

Xem thử kết quả: sau mỗi lần thêm một mục lục bạn cần xem thử kết quả file.chm của mình sẽ ra như thế nào. Bạn nhấn nút hình cái phiễu Kipkis.com-compile.gif trên thanh công cụ, nhấn Complile ở hộp thoại xuất hiện ngay sau đó. Trong màn hình bên phải sẽ xuất hiện các thông số về số đường link, số đối tượng hình ảnh... Nếu không có lỗi nào xuất hiện bạn nhấn nút View complied file Kipkis.com-View Compile.gif trên thanh công cụ để xem file.chm sau khi dịch ra.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn