Hướng dẫn làm ebooks chm/Tìm kiếm

TÌM KIẾM

Mặc định, ebook của bạn sau khi dịch thành.chm sẽ không có thẻ Search dùng để tìm kiếm. Nhưng bạn cũng lưu ý là chức năng tìm kiếm trong.chm không hỗ trợ Unicode nên bạn phải cân nhắc có nên thêm chức năng tìm kiếm vào trong ebook của mình hay không.

Để thêm thẻ search - tức chức năng tìm kiếm cho ebooks, kích vào thẻ Project trong HTML Help Workshop, nhấn nút Change project options. Trong hộp thoại Options chọn thẻ Compiler, đánh dấu vào mục Complie full-text search information. Lúc này khi bạn dịch project thành.chm thì sẽ có thêm một thẻ Search cùng với các thẻ khác.

Kipkis.com-Search.gif

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn