Hướng dẫn làm ebooks chm/Sử dụng javascript

SỬ DỤNG JAVASCRIPT

Bạn có thể chèn các đoạn JavaScript vào ebook của mình tùy thích. Nếu javascript là các file.js thì nên đặt chúng vào thư mục riêng bên trong thư mục dành riêng cho ebook để dễ dàng quản lý.

Trang này được nhúng vào đoạn javacript tạo đồng hồ chạy theo chuột. Bạn có thể sưu tầm các đoạn javascript mà mình thích và đưa vào các trang nội dung phù hợp để tạo cho ebooks của mình sinh động hơn.

Vào www.javascriptbank.com để sưu tầm javascript phù hợp với ebook của bạn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn