Hướng dẫn làm ebooks chm/Sử dụng bookmark

SỬ DỤNG BOOKMARK

Thông thường, chúng ta thường sử dụng một từ khóa để liên kết với một nội dung rất nhỏ và việc liên kết mỗi từ khóa với một trang html chứa một nội dung nhỏ làm cho tài liệu của bạn có dung lượng lớn, nội dung phân tán và không logic.

Ứng dụng bookmark trong việc tạo một từ khóa trong danh sách chỉ mục để liên kết đến một nội dung được đánh dấu trong một trang html chứa nhiều nội. Và chúng ta có thể tập hợp được nhiều nội dung liên quan nhỏ vào một trang html và sử dụng chức năng bookmark rồi tạo các từ khóa liên kết đến từng nội dung trong trang html đó.

1. Đặt bookmark trong trang html

Trong phần mềm MS FrontPage, chọn nội dung cần đánh dấu trong trang html, vào Insert - Bookmark và đặt tên cho vùng bạn chọn. Tên phải ngắn gọn, không có dấu, dễ nhớ với bạn.

Kipkis.com-BOOKMARK.gif

Trong hình bên là danh sách các bookmark để đánh dấu các nội dung cho ebook "Thuật ngữ tin học" của tác giả đã thực hiện gồm các nội dung có cùng vần với nhau vào một trang riêng rồi đánh dấu chúng. Bạn có thể tải ebook này về tham khảo tại http://www.chmmaster.edu.vn

2. Tạo từ khóa liên kết đến một bookmark

Từ thẻ Index trong HTML Help Workshop, nhấn nút Insert a keyword như thao tác tạo một từ khóa thông thường. Bạn cũng nhập từ khóa, chọn đường dẫn đến trang html chứa nội dung cần liên kết.

Điều khác biệt duy nhất là sau khi bạn chọn trang chứa nội dung liên kết với từ khóa đã nhập thì nhập thêm dấu #<bookmark > vào sau đường dẫn của trang html đó.

Kipkis.com-KEYWORD BOOKMARK.gif

Ví dụ hình bên sử dụng từ khóa AGP để liên kết đến một nội dung được đánh dấu bằng tên AGP bên trong trang html a.htm#AGP

Kipkis.com-tip.gif Bạn cũng có thể dùng bookmark cho phần mục lục tương tự như với từ khóa ở phần chỉ mục. Các bước tương tự như đã hướng dẫn ở trên.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn