Hướng dẫn làm ebooks chm/Nhập tiêu đề cho project

NHẬP TIÊU ĐỀ CHO PROJECT

Để đảm bảo thể hiện chủ đề của nội dung bên trong ebook cũng như tính thẩm mỹ của ebook bạn nên đặt tiêu đề cho ebook của mình.

Trong màn hình Project mới tạo, bạn nhấn nút Change project options. Trong hộp thoại Options, chọn thẻ General. Nhập tiêu đề cho ebook của bạn vào ô Tittle. Lưu ý tiêu đề của ebook nên nhập bằng tiếng Việt không dấu.

Kipkis.com-TIEUDE.gif
Kipkis.com-tip.gif
Khi bạn dùng chỉ mục (contents) là tiếng Việt có dấu thì tiêu đề của ebook của bạn không hiện lên, khi đó ebook bạn chạy lên chỉ hiển thị HTML Help thay cho tiêu đề ebook.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn