Hướng dẫn làm ebooks chm/Chèn âm thanh vào ebook

CHÈN ÂM THANH VÀO EBOOK

Bạn có thể chèn một file âm thanh vào ebook của mình, có thể là một bản nhạc. Những file âm thanh cũng phải đặt trong thư mục riêng của ebook hoặc tạo một thư mục con riêng biệt để chứa chúng.

Kipkis.com-tip.gif Chỉ có file.wav mới có thể tích hợp vào trong ebook.chm được nên khi muốn chèn các file âm thanh vào bạn phải dùng các phần mềm chuyển đổi để chuyển chúng thành file.wav.

1. Từ màn hình soạn thảo.html trong phần mềm MS FrontPage, vào Insert - Web component... Chọn Advanced Controls ở cuối cùng trong danh sách bên trái - Chọn Plug-In trong danh sách bên phải. Nhấn Finish.

Kipkis.com-MP3 1.gif

2. Ngay sau đó xuất hiện hộp thoại Plug-In Properties. Kích nút Browse để chỉ đến tập tin âm thanh cần chèn vào ebooks. Bạn nên tập hợp tất cả các file âm thanh cần chèn vào ebook vào một thư mục.

Kipkis.com-MP3 2.gif

Nhập chiều cao của cửa sổ Audio hiển thị trong ebooks tại ô Height, độ rộng tại ô Width.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn