Hướng dẫn làm ebooks chm/Chỉ mục - index

CHỈ MỤC - INDEX

1. Mục đích

Chỉ mục là danh sách các từ khóa để người sử dụng truy cập nhanh đến các nội dung bên trong ebook. Chỉ mục của ebook.chm tương tư như bạn gõ một từ trong một phần mềm từ điển, nếu từ đó có trong danh mục từ thì sẽ hiển thị nội dung liên quan đến từ khóa đó trong màn hình bên phải.

Trong file.chm từ khóa do bạn tạo ra và quy định nó hiển thị một trang html hay một phần của một trang html được đánh dấu (bookmark).

Kipkis.com-CHIMUC.gif

Tùy theo nội dung của ebook của bạn, bạn có thể có phần chỉ mục hay không. Chỉ mục có thể ứng dụng để biến một file.chm thành một từ điển thuật ngữ nho nhỏ. Bạn có thể tham khảo "Thuật ngữ tin học" của tác giả tại http://enisps.com/web/qhai

2. Thực hiện

Từ màn hình Project, kích thẻ Index, trong hộp thoại xuất hiện tiếp theo bạn chọn một trong 2 lựa chọn: Create a new index file- tạo mới một file chứa các chỉ mục của ebook trong trường hợp bạn tạo mới hoàn toàn; Open a existing index file - mở một file chỉ mục cũ đã có sẵn trong trường hợp bạn sử dụng lại.

Kipkis.com-INDEX NEW.gif

3. Các chức năng của thẻ Index

Content-properties.gif Nút Properties để thiết lập các thuộc tính đặc biệt cho chỉ mục, nếu bạn mới bắt đầu chưa nên thử chức năng này.
Keyword.gif Nút Insert a keyword để thêm mới một từ khóa vào danh sách các từ khóa. Vì trong chỉ mục tất cả các từ khóa đều cùng cấp với nhau và đây là điểm khác biệt với Mục lục, mục lục có 2 loại và cấp cha và cấp con
Content-edit.gif Nút Edit, tương tự như của Mục lục dùng để chỉnh sửa, thay đổi cho từ khóa đang chọn trong chỉ mục.
Content-delete.gif Nút Delete dùng để xóa một từ khóa đang chọn ra khỏi chỉ mục.
Content-go.gif Các nút mũi tên để di chuyển, thay đổi vị trí các từ khóa trong danh sách.
Sort.gif Nút Sort keyword alphabetically để sắp xếp tự động các từ khoa trong danh sách chỉ mục theo thứ tự Alphabeta.
Content-view.gif
Content-save.gif Nút Save để lưu lại những thay đổi khi bạn kích vào nút View HTML Source.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
  • Tác giả: Trần Quang Hải
  • www.chmmaster.edu.vn