Hướng dẫn làm ebooks chm

HƯỚNG DẪN LÀM EBOOKS .chm
Kipkis.com-huong-dan-lam-ebook-chm.gif

MỤC LỤC

Cơ bản

 1. Các bước chuẩn bị
 2. Tạo mới một project
 3. Nhập tiêu đề cho project
 4. Mục lục - contents
 5. Tạo mới một mục lục
 6. Thay đổi biểu tượng của mục lục
 7. Tiếng việt cho mục lục
 8. Chỉ mục - index
 9. Tạo mới một từ khóa
 10. Sử dụng bookmark
 11. Tìm kiếm
 12. Favorites

Nâng cao

 1. Biên tập nội dung
 2. Chèn âm thanh vào ebook
 3. Đưa video vào ebook
 4. Sử dụng javascript
 5. Ẩn một nội dung bên trong ebook

Tác phẩm, tác giả, nguồn

 • Hướng dẫn làm ebooks .chm. Phiên bản 3.0-2008
 • Tác giả: Trần Quang Hải
 • www.chmmaster.edu.vn