Hướng đến mục tiêu trở thành người giỏi giao tiếp

Chương 3: Hướng đến mục tiêu trở thành người giỏi giao tiếp

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: 81 quy tắc hay trong giao tiếp
  • Tác giả: Duyên Hải
  • Công ty phát hành Panda book
  • Nhà xuất bản Lao Động, 09-2011
  • Ebook: Sophia (TVE-4U)
"Like" us to know more!