Hôi miệng

Hôi miệng

- Thành phần: Mận 20 gam, lá tỳ bà, bội lan mỗi thứ 10 gam.

- Cách chế: Đem sắc kỹ.

- Công hiệu: Chữa hôi miệng.

- Cách dùng: Uống thuốc, ngậm vào súc miệng mỗi ngày 1-2 lần.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những bài thuốc trị bệnh bằng trái cây
  • Tác giả: Hà Duyệt Phi - Vương Lợi Kiệt
  • Nhà xuất bản Phụ nữ ấn hành năm 1999
  • Nguồn: ebooks.vdcmedia.com