Hình dạng của các đám mây phụ thuộc vào điều gì?

Hình dạng của các đám mây phụ thuộc vào điều gì?

12. On what does the look of the cloud depend?

The cloud's look depends upon how fast they have been formed and how much water do they contain. When the clouds are formed slowly and steadily, they spread out across the sky in sheets. On hot days, clouds grow faster and puff up into heaps. The clouds, which are full of big droplets, look darker.

Hình dạng của các đám mây phụ thuộc vào điều gì?

Hình dạng của các đám mây phụ thuộc vào việc chúng được hình thành nhanh như thế nào và chúng chứa bao nhiêu nước. Khi các đám mây hình thành chậm và đều đặn, chúng bay qua ngang bầu trời. Vào những ngày nóng, các đám mây hình thành nhanh hơn và phồng lên tạo thành các khối. Những đám mây chứa những giọt nước lớn, trông sẫm màu hơn.

Tác phẩm, tác giả, nguồn

  • Tác phẩm: Những điều bạn nên biết về khí hậu và thời tiết
  • Tác giả: Tạ Văn Hùng, Trịnh Thanh Toản
  • Nhà xuất bản Thanh Niên 2013
  • Nguồn: Ebookvie
"Like" us to know more!